Investigations

Διερευνήσεις

Όταν θίγονται τα συμφέροντά σας , όταν χρειάζεστε κάποιον να σας παρέχει πληροφορίες ή και αποδεικτικά στοιχεία σε σχέση με ένα άτομο, μια ομάδα ατόμων ή μια εταιρεία, όταν υπάρχει κάποιο θέμα που χρειάζεται ¨διακριτικότητα¨, ελάτε να το συζητήσουμε.
Οι έρευνες γίνονται στο πλαίσιο του νόμου και πρέπει να είναι σε θέση να παράσχουν μια αξιόπιστη έκθεση με αποδεικτικά στοιχεία, όπως αυτό μπορεί να απαιτείται στις λήψεις αποφάσεων ή στις δικαστικές διαφορές.
Συνεργασία με τα πιο έγκυρα γραφεία ντετεκτιβ του εξωτερικού.

Ιδιωτικοί ερευνητές με διεισδυτική ικανότητα, με απόλυτη γνώση των μεθόδων έρευνας, με πρόσβαση σε νόμιμες και άγνωστες βάσεις δεδομένων, καθώς και γνώση των τελευταίου τύπου ηλεκτρονικών συσκευών – μικροσυσκευών, λογισμικών και προγραμμάτων τα οποία απαιτούνται για να φτάσουν στην λύση μιας υπόθεσης.

Investigations ντετεκτιβ

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Η εύρεση του σωστού ερευνητή μπορεί να είναι μια ανησυχία. Θα είναι ευυπόληπτοι; Ικανοί; Μπορείτε να τους εμπιστευθείτε σε τόσο σημαντικό καθήκον; Θα υπάρξουν καθυστερήσεις;
Θα παραβιάσουν την εμπιστοσύνη;
Εύλογα ερωτήματα που η 4ip τα έχει ξεπεράσει, συνεργαζόμενοι επί σειρά ετών με τους καλύτερους στην Ελλάδα.

Ιδιωτικές Έρευνες

Οι υποψίες είναι αδύναμες και ανεπαρκής στην λήψη αποφάσεων, ενώ τα απρόσβλητα αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να σας επιτρέψουν να αναλάβετε δράση και να επιλύσετε μια κατάσταση με ικανοποιητικό τρόπο. Τα δύσκολα προσωπικά ζητήματα δημιουργούν συναισθηματική σύγχυση και δυνητικά τραυματικές καταστάσεις οπότε η εύρεση μίας ουδέτερης επαγγελματικής ιδιωτικής υπηρεσίας ερευνητών κρίνεται απαραίτητη.
➣ Εξαπάτηση
➣ Έρευνες χρεοφειλετών
➣ Εξαφανίσεις προσώπων
➣ Οικογενειακές υποθέσεις
➣ Προβλήματα εφήβων

Νομικές Έρευνες

Μία από τις κύριες δραστηριότητες μας είναι η υποστήριξη δικαστικών διαφορών και νομικών συγκρούσεων. Εφαρμόζουμε το πλήρες εύρος της συλλογής πληροφοριών, των αναλύσεων και των επιχειρησιακών μας δεξιοτήτων για να βοηθήσουμε στην προώθηση των επιχειρηματικών και νομικών συμφερόντων. Υιοθετούμε μια προορατική προσέγγιση για την επίλυση αστικών διαφορών και ποινικών θεμάτων, παρέχοντας πληροφορίες που μπορούν αργότερα να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία ενώπιον δικαστηρίου ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέρους ή αρχή.
Συνεργαζόμαστε με τις νομικές ομάδες για κληρονομικά θέματα, εντοπισμό δυνητικών μαρτύρων, εγκληματολογικές έρευνες και συλλογή αποδεικτικών στοιχείων.

Επαγγελματικές Επιχειρηματικές έρευνες

Θα ήταν συνετό να ελέγξετε τη νομιμότητα ενός ατόμου ή μιας εταιρείας με την οποία επιθυμείτε να συνεργαστείτε πριν από τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε επιχειρηματικής συναλλαγής ή δεσμεύσεων σε πρώιμο στάδιο. Οι επιχειρηματικές συνδέσεις και οι σχέσεις, καθίστανται όλο και πιο περίπλοκες, οπότε η απόκτηση ακριβούς πληροφόρησης είναι ζωτικής σημασίας. Η συλλογή και ανάλυση πληροφοριών βοηθούν στην κατανόηση του τι συμβαίνει σε μια επιχείρηση, από την αίθουσα συνεδριάσεων μέχρι το εργαστήριο και επιτρέπουν στην απόκτηση ενός σημαντικού πλεονεκτήματος έναντι των μελλοντικών επιχειρηματικών εταίρων ή ανταγωνιστών και ταυτόχρονα ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο.

Έλεγχος Ιστορικού

Διεξαγωγή ξεχωριστών, εμπιστευτικών και περιεκτικών ελέγχων ιστορικού σε επιλεγμένα άτομα με υποψιασμένο κρυφό παρελθόν ή παράνομο ιστορικό. Η 4iP υποστηρίζει τους εργοδότες, τους γονείς, τους επιχειρηματικούς εταίρους, τους ιδιοκτήτες ακινήτων κ.ά. προκειμένου να δημιουργήσουν μια σαφή εικόνα και επίγνωση, ώστε να μετριάσουν τον κίνδυνο, να επαληθεύσουν τους ισχυρισμούς, να βοηθήσουν στην επίλυση διαφορών ή να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική ζωή. Η Ελλάδα, κατά κανόνα, είναι μια συγκεκαλυμμένη κοινωνία. Δεν υπάρχουν επίσημες και προσβάσιμες βάσεις δεδομένων, επομένως η συμβολή μας θα ήταν μια πολύ σοφή επιλογή καθώς γνωρίζουμε τον τρόπο συλλογής πληροφοριών, για ένα συγκεκριμένο άτομο ή μια συγκεκριμένη επιχείρηση.

Anti Fraud ( Ασφαλιστικές Έρευνες Απάτης )

Συνεργαζόμαστε με ασφαλιστικές εταιρείες για να διεξαχθούν έρευνες για την καταπολέμηση της απάτης. Χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές, διερευνούμε αξιώσεις που προκύπτουν από:
➣ Ατυχήματα οδικής κυκλοφορίας
➣ Καταστροφή ή βλάβη της περιουσίας ή των περιουσιακών στοιχείων
➣ Προσωπική βλάβη
➣ Νομικά ή ιατρικά θέματα
Η συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων και οι έρευνες για την απάτη στον τομέα της ασφάλισης αποσκοπούν στο να βρεθούν κάτω από τις επιφανειακές πτυχές μιας απαίτησης και να αναφέρουν τα ευρήματα στον ασφαλιστή.

Παραποιήσεις Προϊόντων

Η πνευματική ιδιοκτησία είναι το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο που πρέπει να προστατευτεί. Η μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα σε επίπεδο παραγωγής και διάθεσης παραποιημένων προϊόντων αποτελεί την πλέον ζημιογόνο μορφή αθέμιτου ανταγωνισμού που έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Συντονίζουμε έρευνες σχετικά με την προστασία της μάρκας και την καταπολέμηση της παραποίησης – απομίμησης, συνεργαζόμαστε με νομικούς συμβούλους, εκπροσώπους πελατών, αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές. Στόχος μας είναι να εντοπίσουμε τους παραβάτες και να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τις πηγές και τις τεχνικές τους.